Atnaujinta 2011-11-27

VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI

 „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ Plačiau...  Plačiau...
 Programos MTP PLIUS projektai (Plačiau...) (nuotraukos):

 *„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“;
 
*„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“;
 
*„PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų  pedagogų, socialinių  pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“;

 * Comenius fondo parama vykdant Mokymosi visą gyvenimą programą; Plačiau...

* „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ VšĮ Andriaus Žebrausko improvizacijos mokyklos mokymuose „Netradicinių ugdymo formų diegimas mokykloje“ projektas „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikavimo, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“; Plačiau...

 * „Finansinės paramos teikimo švietimo įstaigoms įsigyti specialiąsias mokymo priemones“;
  *  Maltos ordino projektas „Kalėdinė sriuba“;
  * „Įveikiame kartu“  ( VšĮ „Vaiko labui“);
  *„Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasių mokiniams pavyzdžiu“ (LR ŠMM, ŠPC ir ES) – tęstinis;
 * Profesinio informavimo taškas – PIT (LR ŠMM) – tęstinis;
 * Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje) - tęstinis;
 * Sveikatą stiprinanti mokykla – tęstinis;
 * Gamtosauginė mokykla;
Plačiau...
 * Vertėjų projektas „Tavo žvilgsnis“;
 
* „Kalbų kengūra “; „Kengūra“, „Bebras“,
 
* Matematinis projektas „Matfasion“;
 *„Drąsinkime ateitį“ – tęstinis;  Plačiau...
 *  „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ „Būk blaivus“, „Mes prieš AIDS“
 *„Nerūkanti klasė“ , „Teisė rinktis“ – tęstinis;
* Socializacijos, kūrybinės, pilietiškumo, prevencijos, vaikų vasaros poilsio stovyklos (LR ŠMM ir Visagino savivaldybė) – tęstiniai.
* Gimnazija vykdo ir kitus trumpalaikius ar vienkartinius projektus, mokyklinės reikšmės ar susirašinėjimo su šalies, užsienio mokytojais ir mokiniais projektus.

 

„Drąsinkime ateitį“

„Drąsinkime ateitį“ – tai projektas, kurio pagrindinis tikslas - sėkmingais pavyzdžiais bei asmeniniu autoritetu drąsinti jaunus Lietuvos žmones siekti užsibrėžtų tikslų, stiprinti jų motyvaciją, gilinti atsakomybės jausmą bei skleisti moralines vertybes.

Mūsų mokykla šiame projekte taip pat dalyvauja. Pirmasis žingsnis link šio projekto įgyvendinimo buvo žengtas 2007 m. vasario 3 dieną. Tą dieną mūsų mokykloje vyko „Karjeros diena“. Joje dalyvavo buvę mokyklos mokiniai, kurie gyvenime jau yra kažką pasiekę, turintys gerą patirtį. Buvę Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos mokiniai 10, 11, 12 klasių mokiniams pasakojo, kaip jie pasiekė aukštumų darbe bei savo užsibrėžtų tikslų, bendravo su mokiniais, drąsino juos siekti savo tikslų, nieko nebijoti, viską bandyti. Mokyklos svečiai taip pat bendravo su savo buvusiais mokytojais, buvusiais klasės draugais, apžiūrėjo mokyklą.
               Kiekvienais metais pirmąjį vasario šeštadienį mokykloje organizuojama Karjeros diena. 
             Mokytoja Ilona Borina yra sukūrusi projekto tinklalapyje www.drasinkimeateiti.lt
mokyklos puslapį. Šiame tinklalapyje įvedę mūsų mokyklos pavadinimą Jūs rasite „Verdenės“ mokyklos aprašymą, rengtus projektus, naujienas, įdomybes. Rugsėjį šiame projekte dalyvausiančios mokyklos bei projekto organizatoriai vėl kimba į darbą. Tikimės, kad prie šio projekto vykdymo, mokyklos vardo garsinimo prisidėsite ir Jūs. Dėl dalyvavimo projekte kreipkitės į informatikos mokytoją Iloną Boriną (225 kab.)

            Daugiau informacijos yra skyrelyje „Buvo“.

                             

Gimnazijos laikraštis VĖJAVAIKIS

Pirmasis Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos laikraščio „Vėjavaikis“ numeris išėjo 1996 m. rugsėjo mėnesį. Pirmoji laikraščio redaktorė - mokinė Viktorija Razgulina. Jai padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Butavičienė.
        Mokyklos laikraštis leidžiamas svarbiomis mokyklos bendruomenei progomis. Jo puslapiuose galima paskaityti apie mokyklos gyvenimą: įvykius, konkursus, naujoves, mokinių ir mokytojų pasiekimus, laimėjimus. Laikraštį pagyvina įvairūs juokeliai, mokinių ir mokytojų kūryba.
   
    2006 m. mokyklos laikraštis „Vėjavaikis“ šventė savo dešimtmetį. Per dešimtį metų „Vėjavaikio“ leidybinė grupė keitėsi. Laikraštį redagavo mokytojos Irma Telšinskaitė, Jūra Loreta Kukianienė, Aldona Mikštienė ir kiti. Nuo 2006 m. spalio mėnesio laikraštį leidžia „Žurnalistų klubas“ ir mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė. Jai padeda pavaduotoja ugdymui Aldona Mikštienė, mokytojos Jadvyga Nešukaitienė, Vaiva Radzevičienė, Jūra Loreta Kukianienė bei kiti bendruomenės nariai.
           Iki 2008 m. dienos šviesą išvydo devyniolika „Vėjavaikio“ numerių.
          Nuo 2008 m. laimėtas projektas „Mokyklos laikraštis VĖJAVAIKIS“. Jį finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2009 m. projektas „Mokyklos laikraštis VĖJAVAIKIS“ buvo tęsiamas.
           Šiuo metu yra išleista daugiau nei 30 gimnazijos laikraščio „Vėjavaikis“ numerių. Straipsnius į laikraštį prašome siųsti el. paštu verdenesvetaine@gmail.com .

Comenius fondo parama vykdant Mokymosi visą gyvenimą programą

2010 metų liepos 12 – 23 dienomis man, mokytojai Elinai Noskovai, pasisiekė gauti Comenius fondo paramą vykdant Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, vadovaujantis Europos Komisijos pateiktomis (internete http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity en.html) gairėmis dėl vaizdinio identifikavimo.

Dviejų savaičių kursai vyko Dublino universitete Trinity College Dublin. Grupėje buvo 15 dalyvių iš dešimties Europos Sąjungos šalių. Užsiėmimai dažniausiai vykdavo universiteto patalpose, bet mes lankėmės Dublino muziejuose, Airijos Parlamente ir Europos Sąjungos atstovybėje Dubline, Kultūros centruose, garsiojoje universiteto senojoje bibliotekoje.

Susipažinome su labai įdomiais žmonėmis – kursų organizatoriais, dėstytojais - literatūros mokytoju Džonu ir istorijos mokytoja Tara. Buvo organizuoti susitikimai su Ms Mary Banotti – Airijos politikos veikėja, su eiliniais airių ir anglų kalbų mokytojais.

Gyvenome Universiteto teritorijoje, turėjome galimybę susipažinti su studentų gyvenimo sąlygomis. Nuostabūs universiteto pastatai, parkai, žaidimo aikštelės, poilsio vietos – įkvepia mokytis ir būti laimingam.

Kursų metu buvo organizuotos ekskursijos į įdomias Airijos vietas – archeologinį kompleksą Tara, kuriame pagal Airių tikėjimą buvo Aukštųjų Airijos karalių rūmai. Čia matėme Likimo akmenį, kuris gali atpažinti tikrąjį karalių. Vykome į nedidelį miestelį Kells, garsų čia rastais penkiais senovės keltų akmeniniais kryžiais, apvaliu bokštu ir Šventojo Kolumo bažnyčia. Vietovėje Loughcrew matėme megalito laikų laidojimo vietas, apie 3500-3300 BC. Viena iš 32 yra išlikusi neišardyta, joje gidai pasakojo apie senovės žmonių tikėjimus ir rodė, kaip leidosi saulė per pavasario ir rudens lygiadienį apšviesdama simbolius iškaltus akmenyje.

Vakaris mes turėjome laiko susipažinti su puikiu miestu – Airijos sostine Dublinu. Aplankėme gražiausias vietas – Šv. Patriko Katedrą, Protestantų Katedrą, Dublino Pilį, Džeimso Džoiso centrą, Nacionalinį muziejų ir Galeriją, miesto parką St. Stephens Green,  orientuotis padėjo garsusis The Spire – bokštas, matomas iš visų miesto kampelių. Stebėjome puikų Caelty „Riverdance“ pasirodymą Airijos Nacionaliniame Teatre. Aplankėme ir mėgstamiausią turistų vietą – Temple Bar. Tai seniausia miesto vieta su išlikusia senojo miesto siena ir daugybe barų, kuriuose vakarais galima klausytis uždegančios airiškos muzikos ir dainų. Keletą dainų mes išmokome atlikdami projektinius darbus – juk važiavome ne tik susipažinti su Airijos kultūra, bet ir pasisemti naujų žinių. Taigi dirbome grupėse, paruošėme projektinius darbus „Gaelic – Airių kalba“, „Airijos Teatras“, „Moters vaidmuo Airijoje“, „Politika ir Jaunimas“.

Aš esu labai dėkinga Comenius fondui už puikią galimybę tobulinti savo kvalifikaciją ir plėsti savo akiratį dalyvaujant organizuotuose kalbų kursuose. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje skatina dirbti su įkvėpimu, kūrybingai, būti atviram naujovėms ir pasauliui. Tai yra labai svarbu mokant vaikus.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas

        Šiuolaikinėje mokykloje viena iš pagrindinių problemų yra atskirų grupių formavimas, abejingumas ir savitarpio supratimo stoka. Kaip rodo tyrimai, netolerancijos išmokstama būtent mokyklose. Sumažėjęs neformalus bendravimas ne tik stato "sienas", bet ir skatina moksleivių uždarumą, mokytojų baimę naujiems ugdymo metodams.
          Europos socialinio fondo agentūrai paskelbus kvietimą teikti paraiškas, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymąsis visą gyvenimą VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės ,,Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, Vie
šoji įstaiga “Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla” pateikė projektą „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“. Pateiktas projektas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-071) buvo įvertintas teigiamai ir šiam projektui įgyvendinti 2010 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.
            Projekto metu bus apmokyti 10 skirtingų apskričių mokyklų mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei jaunimo organizacijos atstovai. Mūsų gimnazija tapo vienu iš vienuolikos šio projekto partnerių. Mūsų gimnazijos bendruomenės nariams (dvylikai mokytojų, šešiems tėveliams, trisdešimt dviems 9-12 klasių mokiniams) teks puiki galimybė išbandyti naują, Lietuvoje unikalų improvizacijos modeliu paremtą ugdymo metodą. Tokį išbandymą pasiūlė projekto „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“ sumanytojas ir organizatorius aktorius Andrius Žebrauskas. Jam talkina aktorius Audrius Bružas. Projekto dalyviai, mokyklos mokytojai, improvizacijos pagalba, mokymosi procesą padarys daug efektyvesnį, išmoks patraukti auditorijos dėmesį bei išlaikyti susidomėjimą, efektyviau perteikti informaciją auditorijai. Mokiniai išmoks suprasti save ir kitus, įgis atsparumo patyčioms, išmoks toleruoti kitaip mąstančius ar atrodančius. Improvizacijos įgūdžiai leis labiau suprasti literatūros, visuomenės mokslo ir net tam tikrų gamtos mokslų bei matematikos aspektus, išmokins jungti žinias veiksme. Mokinių tėvai išugdys gebėjimus, reikalingus pilnaverčiam bendravimui su vaikais. Tėvai taps daugiau išklausantys ir suprantantys. Mokymų metu atsiradę iniciatyvūs asmenys pataps regionuose sukurtų improvizacijos klubų ambasadoriais. Šie asmenys kartu su jaunimo organizacija bus apmokyti teikti metodinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariui, norinčiam, kad naujai įgyti įgūdžiai taptų nauju įpročiu.

 

 

Programos MTP PLIUS projektai jau įsibėgėjo. Džiaugiamės pagražėjusia gimnazija: